Concertino classico l

U Glazbenoj školi dodržan je završni koncert polaznika flaute i klavira. Pod mentorstvom profesora Marka Zupana (flauta) i Nataše Veljković (klavir), polaznici su pokazali što su naučii na ovom seminaru. Polaznike flaute na klaviru je pratio Krešimir Starčević.