Cijene i kotizacije Youngmasters 2022. programa

POSEBNI POPUST–  cijena majstorskih tečajeva klavira uključuje mogućnost korištenja  učione s klavirom za svakodnevno vježbanje. Za polaznike kojima nije potreban klavir za svakodnevno vježbanje cijena kotizacije umanjuje se za 15 %.

 

AKTIVNI SUDIONICI – za pregled cijena kliknite na tablicu!

PASIVNI SUDIONICI – cijena od 50 € uključuje praćenje cjelokupnog tečaja. Za pasivno sudjelovanje nastavnika izdaje se potvrda o stručnom usavršavanju


Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun Malog muzičkog ateljea:
IBAN: HR4323600001102633904
SWIFT: ZABAHR2X
s naznakom: za program Youngmasters


Cijena kotizacije ne uključuje cijenu smještaja.

Za cijenu smještaja pogledajte menu Info&Kontakt > Lokacija > Smještaj