Morana Pešutić,
umjetnička ravnateljica

Vesna Faullend Heferer,
utemeljiteljica Youngmastersa i izvršna ravnateljica

Laura Matovina,
tajnica Festivala

Marko Vucković, koordinator za puhače i tehnička podrška

Youngmasters logo

Sara Botunac, koordinatorica za klavir, violinu i violončelo

Marta Faullend Heferer, koordinatorica za gitariste i gitarski orkestar

Matej Predojević Petrić, koordinator – moderator za pjevače

Youngmasters logo

Borna Dekanić, organizator scene i web moderator

Youngmasters logo

Romana Ivanšćak, likovni i grafički dizajn