Davor Kelić

DIRIGENT

Godine 2011. upisuje studij dirigiranja na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u
klasi prof. Uroša Lajovica. U lipnju 2016. stekao je zvanje magistra muzike (mag. mus)
u klasi prof. Mladena Tarbuka. U bitna dirigentska ostvarenja ubraja suradnje sa
Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, Zagrebačkim solistima, HNK u
Osijeku, Zagrebačkom filharmonijom (u sklopu diplomskog koncerta), opernim
ansamblom HNK u Zagrebu (W. A. Mozart: Figarov pir, prilikom premjernih izvedbi
asistent dirigenta a nakon toga i dirigent, u sklopu diplomskog koncerta), Ansamblom
Gradskog kazališta Komedija Zagreb, Festivalskim orkestrom Samoborskih glazbenih
večeri, Hrvatskim komornim orkestrom, Zagrebačkim orkestrom mladih i dr. Od 2016.
godine angažiran je kao profesor dirigiranja i gudačkog orkestra na međunarodnom
seminaru Youngmasters u Samoboru. Sudjelovao je u suradnji Muzičke akademije i
kazališta Mala scena u kojoj je dirigirao operetu Ivana pl. Zajca Momci na brod. Za taj
je projekt akademske godine 2014./2015. primio Rektorovu nagradu. U listopada 2016.
bio je zaposlen kao zborovođa u HNK Osijek , te je s tim ansamblom pripremao opere
(G. Puccini: Tosca, G. Verdi: Trubadur, V. Bellini: Norma, V. Lisinski: Porin, I. pl. Zajc:
Nikola Šubić Zrinjski), zatim operetu E. Kalamana Die Bajadere, mjuzikl R. Rodgersa
Moje pjesme moji snovi, te samostalni zborski koncert s kompozicijama iz ruskog
romantizma (Rahmanjinov: Vespers Op. 37, Čajkovski, Sviridov, Shnittke). U prosincu
2018. godine ravnao je novogodišnjim koncertom HNK u Osijeku. Za vrijeme rada u
Osijeku paralelno je vršio dužnost naslovnog asistenta na odjelu za glazbenu
pedagogiju na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, a od siječnja 2018. zaposlen je u
Zagrebačkom gradskom radskom kazalištu Komedija, gdje je do sad dirigirao mjuzikle
D. Domitrovića i M. Gavrana Byron, M. Grgića i A. Kabilja Jalta, Jalta i T. Ricea i A. L.
Webbera Jesus Christ Superstar.