2011. gitara

-održan je prvi Youngmasters kao isključivo gitartistička ljetna škola

2012. gitara

-ponovljena je koncepcija iz prve godine: dvije osmodnevne ljetne škole gitare i jedan trodnevni gitaristički masterclass.

2013. gitara – violina – harmonika

-uz poticaj nekolicine mladih glazbenika instrmentalista i glazbenih pedagoga uvodimo nove projekte: ljetnu školu violine i harmonike (bajana)

2014. gitara – violina – harmonika – klarinet

– Youngmasters mijenja svoj radni opis: Međunarodna ljetne škole gitare postaje Međunarodna ljetna škola mladih glazbenika