Cijene i kotizacije Youngmasters 2018. programa

AKTIVNI SUDIONICI – za pregled cijena kliknite na tablicu! Cijena izabranog majstorskog tečaja ili ljetne škole također uključuje sudjelovanje u radu ansambla ili orkestra, osiguranu klavirsku pratnju i instrument za vježbanje (samo za klaviriste), slobodan ulaz na sva druga predavanja tijekom trajanja Youngmastersa.

PASIVNI SUDIONICI – cijena od 40 € uključuje praćenje odabranog tečaja, pristup svim ostalim tečajevima kao i svim predavanjima i koncertima u sklopu festivala Youngmasters. Za pasivno sudjelovanje nastavnika izadje se potvrda o stručnom usavršavanju!


Kotizacija za odabrani kurs uplaćuje se u dva obroka:

  •  prilikom prijave 300 kn ( 40 € )
  •  prvog dana odabranog tečaja uplaćuje se ostatak do punog iznosa: 160 € / 190 € / 210 € / 230 € / 280 € ili 320 € – protuvrijednost u kunama

Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun Malog muzičkog ateljea: 
IBAN: HR4323600001102633904
SWIFT: ZABAHR2X
s naznakom:
za program Youngmasters

Potvrdu o uplaćenoj prijavi 300 kn (40 €) potrebno je poslati na jednu od tri opcije:
  • poštom na adresu: Mali muzički atelje, Jurjevska 3, 10430 Samobor
  • e-mailom na: youngmastersamobor@gmail.com


Cijena kotizacije ne uključuje cijenu smještaja.

Za cijenu smještaja pogledajte menu Info&Kontakt > Lokacija > Smještaj