Marko Zupan
Nataša Veljković, glasovir

MARKO ZUPAN, flauta

NATAŠA VELJKOVIĆ, klavir

F. Schubert, F. Chopin, R. Tillmetz

Subota, 18.8 u 20 sati

Salon kurije Hamor

PETRIT ÇEKU, gitara

J. S. Bach, F. Sor, S. Fumić, F. Tarrega

Subota, 25.8 u 20 sati

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Franjevačkog samostana u Samoboru

TOBIAS STOSIEK, violončelo

J. S. Bach: Sonate i partite za violinu solo (BWV 1001 – 1006)

Ponedjeljak, 27.8. u 19 sati

Kapela Sv. Mihalja