youngmasters-sadrzaj-master

Opis majstorskih tečajeva

a) Svi majstorski tečajevi uključuju tri do pet sati individualne nastave tijekom trajanja kursa.

b) Polaznici imaju mogućnost prisustvovati ostalim satovima koje vodi predavač kao i svim drugim edukativnim događanjima (predavanjima, majstorskim tečajevima i ljetnim školama, tribinama i dr.). Poželjno je da svaki od polaznika unaprijed odabere satove svojih kolega koje želi slušati. Izbor odabranih satova može ovisiti o izvođaču, ali i o programu koji se izvodi. Na zahtjev polaznika organizator se obvezuje umnožiti potreban notni materijal kako bi se prilikom slušanja satova mogli zapisivati komentari i prstometi. Dakle, masterclass uključuje ne samo aktivni, već i slušalački dio, tzv. pasivni. Stoga će svi kandidati tjedan dana prije Mastera mailom dobiti točan raspored satova zajedno s popisom programa koji će se obrađivati. Polaznik može stoga unaprijed odabrati kojeg kolegu želi slušati, odnosno, obradi koje skladbe želi prisustvovati.

c) Za aktivan rad s profesorom preporučamo odabrati tri skladbe, za svaki sat po jednu. Ako se radi o cikličkom djelu, temi s varijacijama ili nekoj podužoj skladbi koju je kandidat pripremio, ona se može obrađivati na dva sata.

d) Aktivni polaznici majstorskih tečajeva gitare, violončela, klarineta i saksofona sudjeluju u radu istorodnog ili mješovitog komornog ansambla. 

e) Za polaznike majstorskog tečaja klavira osiguran je instrument za svakodnevno vježbanje. 

f) Polaznici imaju priliku ostvariti solo nastup na dva koncerta.

g) Na središnjem gala koncertu nastupaju komorni sastavi i nekoliko solista prema odabiru stručnog tima i umjetničkog ravnatelja.

h) Za vrijeme trajanja ljetne škole organizira se jednodnevni piknik na samoborskom Vugrinščaku.

Prijavi se!

Slobodno vrijeme

Organizirano slobodno vrijeme nudi mnoge sadržaje kao što su kupanje na bazenima, piknik na samoborskom Vugriščaku, biljar i dr.,

Saznajte više

Ljetna škola

Pogledajte više o ljetnoj školi

Saznajte više